Om Amager Øst Lokaludvalg

Amager Øst Lokaludvalg er din lokale samarbejdspartner, når Amager Øst skal udvikles. Vi er bindeleddet mellem borgerne i bydelen og politikerne i Borgerrepræsentationen på Rådhuset.

Amager Øst Lokaludvalg har eksisteret siden efteråret 2007.

Hvad er et lokaludvalg?

Lokaludvalgene er skabt for at styrke nærdemokratiet. Gennem lokaludvalgene har bydelens borgere bedre muligheder for at få indflydelse på deres nærområder. Lokaludvalgene sørger for, at bydelens stemme bliver hørt og tæller med, når Borgerrepræsentationen træffer beslutninger.

Et lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for hele den fireårige valgperiode. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne og politikerne.

Som borger har du mulighed for at blive en del af et lokaludvalg, indgå i en arbejdsgruppe, deltage i lokaludvalgets arrangementer eller søge nogle af de puljemidler dit lokaludvalg har fået tildelt.

Læs mere om lokaludvalgene på Københavns Kommunes hjemmeside.

Hvad laver et lokaludvalg?

Lokaludvalget er bindeleddet mellem Rådhuset og bydelens borgere. Det er vores opgave at sørge for, at de lokale borgere får mulighed for at komme med forslag og holdninger til Kommunens aktuelle projekter i Amager Øst. Vi sørger for at idéer og ønsker fra Amager Østs borgere bliver hørt – det gælder alt fra kulturlivet til skoledistrikter, trafiksanering og anlægsprojekter i bydelen. Dette sker gennem høringer, hvor lokaludvalget afgiver høringssvar på “vegne af bydelen” eller igennem rådgivning til Kommunen i forbindelse med den lokale byplanlægning. Læs mere om vores arbejde med høringer og bydelsplaner.

Her kan du se en lille film om, hvad lokaludvalgene laver: 

 

Hvad kan du bruge lokaludvalget til?

Den første halve time af lokaludvalgets møder er afsat til, at du kan stille spørgsmål og komme med forslag, men du er også velkommen til at overvære hele mødet. Find datoerne for møderne i vores kalender.

Du kan også være med til at påvirke bydelens udvikling ved at indgå i en af lokaludvalgets åbne arbejdsgruppe eller deltage i vores arrangementer.

Har du noget på hjerte, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet eller sende os en mail på info@aoelu.dk

 

Søg støtte til et projekt

Alle borgere kan være med til at udvikle bydelen ved at søge penge hos lokaludvalget til et lokalt projekt indenfor demokrati, kultur og netværk. Amager Øst Lokaludvalg råder over en årlig pulje på ca. 1,6 mio. kr. til bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter, der kommer borgere i Amager Øst til gode. Uddeling af puljemidlerne sker på lokaludvalgsmøder 11 gange årligt.

Læs mere om hvordan du søger vores puljemidler.

 

Hvordan bliver man medlem af lokaludvalget?

Som medlem af lokaludvalget får du direkte indflydelse på Amager Østs udvikling. Du kan stille op til valg som repræsentant for en forening eller organisation med lokale aktiviteter. Din forening skal opstille dig som kandidat og eventuelt sende dig som deltager til valgmødet. Du behøver ikke bo i bydelen.

Der er valg til lokaludvalget hvert 4. år. Næste valg finder sted i 2022. Læs mere om valg til lokaludvalg.

Hvad er sekretariatets rolle?

Lokaludvalget har et sekretariat med tre medarbejdere, der hjælper lokaludvalget med administrativt arbejdet og som understøtter lokaludvalget i deres arbejde. 

Sekretariatet arbejder med en bred vifte af opgaver. Eksempelvis dialog med kommunens forvaltninger, planlægning af borgerdialog og hjælp til lokaludvalgets aktuelle projekter. Sekretariatet står også for kommunikationsopgaver som at vedligeholde hjemmesiden eller lave plakater og opslag.

 

Hvor ligger Amager Øst?

Amager er delt op i to bydele, Amager Øst og Amager Vest, der adskilles af Amagerbrogade. Se kortet herunder eller klik her for at se Amager Øst i Google Maps

Amager Øst Lokaludvalg kort 

Du kan finde mere information om lokaludvalgene og deres funktion på Københavns Kommunes hjemmeside

 

Formalia

Kommissorium for Lokaludvalg

Forretningsorden april 2018

Regulativ for lokaludvalg i Københavns Kommune 2014